Nieuws

15 december 2020

Corona Nieuws

VERLENGING LOCKDOWN
Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet heeft ingesteld,moeten wij wederom de lockdown verlengen.
Het pand blijft gesloten voor de volwassenen zowel als voor de jeugd.
Er vinden geen Les activiteiten plaats.
Wij vinden dit, net als alle leden,vervelend. Wij zoeken dan ook naar oplossingen.
Wij houden jullie hiervan op de hoogte.
Tot (hopelijk) snel in ons pand, zodat wij de creatieve draad weer kunnen oppikken.

Namens het Bestuur,
Wim Mooren (voorzitter)		 
		
		 
		
	
Uncategorized