Maandagavond

Maandagavond

Op maandagavond kunt u komen tekenen en schilderen onder begeleiding van een kunstenaar. Wij werken op deze avond in clusters van 4 weken waarin thema’s en materiaal worden aangedragen en/of met elkaar besproken. Dit kan variëren van Impressionisme, Expressionisme via Cobra naar het Kubisme. Maar ook het stilleven, model- en portrettekenen,
collage- en druktechnieken komen aan de orde. Kortom wij doen te veel om even in het kort weer te geven, je moet het ervaren.
Aan het eind van de avond bekijken en bespreken wij het gemaakte werk.
Van kijken naar werk van een mede tekenaar/schilder kun je heel veel leren.